نهاده های دامی و کشاورزی

در راستای تامین خوراک دام کشور اقدام به واردات نهاده از بنادر شمالی و جنوبی نموده ایم .

1- جو دامی

2- ذرت دامی

3- کنجاله سویا

محیا فراهانی

دیدگاهتان را بنویسید