پروژه دیم

جلسه هم اندیشی با ناظران ارشد طرح جهش تولید

گردهمایی ناظران ارشد طرح جهش تولید در دیم‌زارها که با حضور مدیران شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل شرکت مجد برگزار شد

برگزاری همایش آغازین سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور

در این همایش که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، سخنرانان ضمن اشاره به تاریخچه و اهمیت طرح جهش تولید در دیمزارها، گزارشی از اقدامات انجام شده در ۲ سال ابتدایی طرح ارایه و برنامه های آتی آن را برای سال زراعی پیش رو تشریح نمودند.

طرح جهش تولید

کشت کلزا در شرایط دیم در راستای اهداف آموزشی طرح جهش تولید در دیمزارها، وبینار «کشت کلزا در شرایط دیم»، روز شنبه 11 دی ماه 1400 توسط شرکت توسعه تجارت...