نظارت بر اجرای طرح جهش تولید در شرایط دیم کشور

شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد از سال 1399 در قالب قراردادی وظیفه نظارت بر اجرای «طرح جهش تولید در شرایط دیم کشور» را که توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تدوین گردیده است به عهده دارد.

 در این طرح که با هدف افزایش 50 درصدی سطح زیرکشت اراضی دیم کشور از 5 میلیون و 679 هزار هکتار به 8 میلیون و 500 هزار هکتار و همچنین افزایش عملکرد محصولات مناسب شرایط دیم کشور اجرایی گردیده است، انتخاب اراضی مناسب، انتخاب و تأمین بذور و سایر نهاده ها ، تأمین و به کارگیری ماشین آلات و ادوات کشاورزی مورد نیاز و نیز آموزش بهره برداران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

admin

دیدگاهتان را بنویسید