تأمین ماشین ها و ادوات کشاورزی

تأمین انواع ماشین ها و ادوات کشاورزی مورد نیاز کشور درحوزه های مختلف زراعت، باغبانی دام و طیور و شیلات و کمک به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از برنامه های شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد می باشد.

 شناسایی نیاز کشور در این بخش، بررسی خلأ موجود و انتخاب و تأمین مناسب ترین ماشین ها و ادوات کشاورزی از بهترین و معتبرترین تولیدکنندگان جهانی از جمله مأموریت های این شرکت است.

محیا فراهانی

دیدگاهتان را بنویسید