یکی از فعالیت شرکت مجد حوزه کشاورزی محصولات استراتژیک میباشد .

طرح جهش تولید

کشت کلزا در شرایط دیم در راستای اهداف آموزشی طرح جهش تولید در دیمزارها، وبینار «کشت کلزا در شرایط دیم»، روز شنبه 11 دی ماه...

ادامه مطلب ...

فعالیت کشاورزی

شرکت مجد در زمینه تولید محصولات استراتژیک به خصوص چغندر قند پائیزه در منطقه جنوب کشور در قالب پروژه های مشارکتی در سطح 800 هکتار...

ادامه مطلب ...