«معجزه آبخیزداری» |آبخیزداری کوهستان چگونه می تواند در امنیت غذایی موثر باشد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم«پرونده معجزه آبخیزداری»؛ مناطق کوهستانی از مناطقی است که در آبخیزداری از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا که آبخیزداری به طور روز افزونی با مناطق کوهستانی ارتباط پیدا می­ کند، به طوری که کوهستان 22 درصد از سطح اراضی کره زمین را در بر می گیرد و 915 میلیون نفر را در خود جای داده است. در این مناطق کشاورزی خرده پا، جنگلداری و دامپروری رایج ترین سیستم های بهره برداری به شمار می روند. اکوسیستم های کوهستانی 25 درصد از تنوع زیستی خشکی ها را در اختیار دارند و در تأمین آب شیرین، دارای اهمیت جهانی هستند. فائو نشان داده است که 39 درصد از جمعیت مناطق کوهستانی در کشورهای در حال توسعه، در مقایسه با 12 درصد میانگین آمار جهانی، در مقابل تزلزل و ناامنی غذایی آسیب پذیرتر می باشند.

admin

دیدگاهتان را بنویسید