تامین بخشی از کود فسفات مورد نیاز کشور توسط شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد

در جلسه توسعه همکاری‌های شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد و شرکت kazphosphate که با حضور مدیران بازرگانی و فروش طرفین در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در محل شرکت مجد برگزار شد، مقرر شد با توجه به ثبت کود آموفوس توسط شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد در کشور ایران، مقدمات واردات کود فسفات برای تامین بخشی از نیاز کشور به این نهاده فراهم شود و به این منظور در مرحله مقدماتی ۵۰۰ تن از کود با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط وارد کشور شده و در اختیار کشاورزان و بهره‌برداران قرار گیرد.