محصولات پروتئینی و غذایی

محصولات پروتئینی و غذایی

با توجه به رسالت و تاکید مدیران شرکت قادر بر تامین محصولات پروتئینی و غذایی دارای امنیت و سلامت برای مصرف کنندگان می باشیم . 1- واردات و توزیع گوشت...