فعالیت های کشاورزی

جلسه هم اندیشی با ناظران ارشد طرح جهش تولید

گردهمایی ناظران ارشد طرح جهش تولید در دیم‌زارها که با حضور مدیران شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل شرکت مجد برگزار شد