تامین بخشی از کود فسفات

تامین بخشی از کود فسفات مورد نیاز کشور توسط شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد

مدیرعامل و مدیر بازرگانی شرکت LuokeFeng چین 

توسعه ارتباطات بین‌المللی شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد در راستای توسعه ارتباطات بین‌المللی شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد و با هدف تامین سموم کشاورزی آماده مصرف مورد نیاز...

برگزاری همایش آغازین سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور

در این همایش که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، سخنرانان ضمن اشاره به تاریخچه و اهمیت طرح جهش تولید در دیمزارها، گزارشی از اقدامات انجام شده در ۲ سال ابتدایی طرح ارایه و برنامه های آتی آن را برای سال زراعی پیش رو تشریح نمودند.

طرح جهش تولید

کشت کلزا در شرایط دیم در راستای اهداف آموزشی طرح جهش تولید در دیمزارها، وبینار «کشت کلزا در شرایط دیم»، روز شنبه 11 دی ماه 1400 توسط شرکت توسعه تجارت...