گردهمایی ناظرین محترم طرح جهش تولید در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

 جلسه هم اندیشی مدیران شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد، ناظرین استانی طرح جهش تولید در دیمزارها و مدیران شرکت گسترش توسعه گری پردیس در ساعت ۸:۳۰ روز شنبه، ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در محل سالن اجتماعات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار گردید.

 در این جلسه که به مناسبت آغاز سال چهارم طرح جهش تولید در دیمزارها تشکیل شد، ضمن معرفی ناظرین جدید و تقدیر از ناظرین برتر سال زراعی گذشته، نتایج اجرای طرح در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و نیز برنامه ها و اعتبارات طرح برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پس از توضیح شرح خدمات ناظرین استانی و ناظرین ارشد طرح، ناظرین نیز نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص اجرای طرح و انجام وظایف نظارتی ارایه نمودند.

 در ادامه جلسه، مدیر پروژه طرح جهش تولید در دیمزارها در شرکت پردیس و همچنین مدیر سامانه دیمزار، توضیحاتی درخصوص برنامه های اجرای طرح در سال زراعی جدید و نیز زیرساخت ها و تغییرات جدید ایجاد شده در سامانه دیمزار ارایه نمودند.

 در قسمت انتهایی برنامه، آقای دکتر سبحانی، مدیرعامل هلدینگ تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس چراغعلی، مدیر عامل شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد و آقای مهندس صباغ، مشاور شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار ضمن تأکید بر اهمیت طرح ملی جهش تولید در دیمزارها، بر اهتمام مجموعه تلاشگران اقتصاد پایدار و مجموعه شرکت های توسعه تجارت و کشاورزی مجد بر نقش آفرینی موثر در فعالیت های کشاورزی تأکید نمودند.

گفتنی است طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور در چهارمین سال اجرا (سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲)، در ۲۴ استان کشور و در سطح ۵.۲۰۰.۰۰۰ هکتار اجرا می گردد.

این جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ به پایان رسید.