واردات گوشت مرغ منجمد از کشور ترکیه

 مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای واردات گوشت مرغ منجمد به منظور ترمیم ذخایر و تنظیم بازار کشور ، این شرکت بعنوان یکی از مباسرین شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت  به انعقاد قرارداد فروش ۵۰۰  تن مرغ منجمد وارداتی از کشور ترکیه اقدام نموده که تا به حال از این  میزان ۱۰۰ تن تحویل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران  گردیدده ۲۷۵ تن  نیز در حال بارگیری  و تحویل نهایی به سردخانه کاروان میباشد و الباقی به میزان حدود ۱۲۵  تن نیز به کشور وارد و در حال ترخیص نهایی و تحویل می باشد که انشالله ظرف حداکثردو هفته آینده کل قرارداد ۵۰۰ تن مذکور تحویل می گردد.امید است با اتکا به تلاش و مساعدت مدیریت و همکاران عزیز بتوانیم گامی هر چند کوچک  در راه پیشبرد اهداف کشور عزیزمان برداریم .