گردهمایی ناظران ارشد طرح جهش تولید در دیم‌زارها، تدوین گزارش نهایی اجرای طرح در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

گردهمایی ناظران ارشد طرح جهش تولید در دیم‌زارها که با حضور مدیران شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل شرکت مجد برگزار شد

20240519_100236-min

ضمن تبادل نظر در خصوص ثبت گزارش‌های بازدید از مزارع طرح در سامانه دیم‌زار، بررسی گزارش‌های راستی آزمایی قرارادهای طرح و فراهم ساختن مقدمات تدوین گزارش نهایی طرح جهش تولید در دیم‌زارها در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، مقرر شد گزارش‌های مورد نیاز برای تهیه گزارش نهایی سال زراعی جاری تهیه و جهت تکمیل در اختیار ناظران استانی قرار گرفته و چهارچوب گزارش‌های بازدید از مزارع جهت درج در سامانه دیم‌زار نیز در جلسه‌ای با شرکت پردیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مورد پیگیری قرار گیرد.