حوزه فعالیت شرکت مجد

الف) عبارت است ازانجام كليه فعاليتهاي مرتبط بابخش كشاورزي، صنايع تبديلي وتكميلي، جنگل ومرتع، دام وطيور، مكانيزاسيون وفعاليتهاي تحقيقاتي، آموزشي، آزمايشگاهي، طراحي واجرايي وتوليد در زمينه هاي كشاورزي، منابع طبيعي تجديدشونده، همچنين انجام خدمات فني، مهندسي وعمراني و نیز خدمات  مشاوره کشاورزی و نظارت  وفعاليتهاي بازرگاني اعم ازداخلي وخارجي كه به نحوي با موضوع ياد شده فوق ارتباط داشته باشد و مشاركت وسرمايه گذاري با اشخاص حقيقي وحقوقي ومشاركت در سایر شركتها ازطريق تاسيس يا تعهد سهام شركتهاي جديد و يا خريد يا تعهد سهام شركتهاي موجود و تهيه، تولید، توزيع و نيز واردات و صادرات كليه سموم شيميايي، تكنيكال و مواد افزودني و كودهاي شيميايي ومكملهاي غذايي زراعی، باغی، دامی وهمچنين واردات، صادرات، توليد وتوزيع عوامل كنترل بيولوژيك وفرآورده هاي كنترل غيرشيميايي وفعاليتهاي نانو و بيوتكنولوژي، ضد عفونی و دفع آفات ، انواع بذر و نهال اصلاح شده و ماشين آلات و ادوات كشاورزي مربوط به كليه بخشهای کشاورزی، واردات و صادرات دام زنده ، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های خام دامی  واردات و صادارت و خرید و فروش ،نهاده های خوراک دام از جمله جو – ذرت – سویا و… ، داروی دامی و تجهیزات مرتبط ، با استفاده از جذب تسهيلات ازمنابع  داخلي و خارجي ومشاركت باصاحبان تكنولوژي، خريد وفروش اراضي زراعي کشاورزي و باغی

ب) انجام کلیه امورتهیه، تولید، بسته بندی ،خرید،فروش ، واردات وصادرات روغن های خوراکی وصنعتی، سنگ آهن و مشتقات آن وسایر مواد معدنی و کانی ومحصولات وفرآورده های نفتی وانواع روغن خودرویی وصنعتی، راه اندازی خطوط تولیدوکارخانجات صنعتی مرتبط باموضوع  فعالیت شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.

ج) واردات و صادرات مواد معدنی و کانی و مواد اولیه تولید انواع کودها شیمیایی و کشاورزی از جمله خاک فسفات و سایر مواد معدنی و کانی استخراجی و اکتشافی

د) واردات و صادرات مواد اولیه داروی دامپزشکی ، داروهای آماده مصرف ، واکسن های دام ، طیور و آبزیان مکمل های داروئی شامل افزودنی مجاز خوراک دام ، طیور و ابزیان و مواد بیو لوژیک و فرآورده های دام

گواهینامه ها

ISO ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸

ICERTI

پروانه اشتغال فعالیت غیر دولتی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کارت عضویت اشخاص حقوقی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تحلیل خطر و شناسایی نقاط بحرانی مدیریت سیستم مواد زنجیره ای غذایی ISO HACCP

ICERTI