جلسه بررسی روند همکاری‌های شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد و شرکت kazphosphate،
با حضور نمایندگان طرفین در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در محل شرکت مجد برگزار شد.

در این جلسه آقای نورگیسا مدیر فروش شرکت kazphosphate، اعضای هیات مديره و مدیر بازرگانی شرکت مجد در خصوص مشکلات مناقصات قبلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرایط نقل و انتقال ارز و نحوه توسعه همکاری‌ها به تبادل نظر پرداختند و مقرر شد:
– نمایندگی شرکت مجد از شرکت kazphosphate تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی تمدید شود.
– شرکت قزاقستانی نسبت به اخذ مجوزهای لازم برای تولید کود (MAP (۱۱-۵۲ اقدام کند.
– با توجه به ثبت کود آموفوس (MAP ۱۰-۴۶) توسط شرکت مجد در کشور ایران، در خصوص استفاده این کود در طرح جهش تولید در دیم‌زارها اقدام شود.