برگزاری همایش آغازین سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور ۱۴۰۱/۵/۸

همایش آغازین سال زراعی طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور روز سه شنبه، ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، سرپرست، معاون هماهنگی و مدیران استانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مدیران شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد (ناظر طرح) برگزار شد.

 در این همایش که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، سخنرانان ضمن اشاره به تاریخچه و اهمیت طرح جهش تولید در دیمزارها، گزارشی از اقدامات انجام شده در ۲ سال ابتدایی طرح ارایه و برنامه های آتی آن را برای سال زراعی پیش رو تشریح نمودند.

 گفتنی است طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور در سال اول در ۶ استان و سال دوم در ۱۵ استان اجرا شد و قرار است در سومین سال اجرا (سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)، اراضی دیم ۲۱ استان کشور (در سطحی معادل ۴.۲ تا ۵ میلیون هکتار) تحت پوشش آن قرار گیرند.