برگزاری جلسه هم اندیشی ناظرین استانی طرح جهش تولید در دیمزار

جلسه هم اندیشی مدیران شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد، مدیران شرکت گسترش توسعه گری پردیس و همچنین ناظرین استانی طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور، در روز شنبه ۷ خردادماه۱۴۰۱  برگزار شد.

 ارایه گزارشات ناظرین درخصوص مسایل مختلف، بررسی ابعاد مختلف طرح و همفکری درخصوص چگونگی اجرای بهتر طرح در سال زراعی آتی، از موضوعات این جلسه بود.

 گفتنی است طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور در دومین سال اجرا (سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)، در ۱۵ استان کشور و با مشارکت بیش از ۲۳۱ هزار کشاورز دیمکار اجرا شده است.