محصولات کشاورزی

جلسه هم اندیشی با ناظران ارشد طرح جهش تولید

گردهمایی ناظران ارشد طرح جهش تولید در دیم‌زارها که با حضور مدیران شرکت توسعه تجارت و کشاورزی مجد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل شرکت مجد برگزار شد

فعالیت کشاورزی

شرکت مجد در زمینه تولید محصولات استراتژیک به خصوص چغندر قند پائیزه در منطقه جنوب کشور در قالب پروژه های مشارکتی در سطح 800 هکتار فعالیت می نماید .